Firemní terapie

V naší praxi se často setkáváme s tím, jak silně ovlivňuje kvalita osobního života pracovní výkonnost a stabilitu lidí. Často se stává, že během našeho vzdělávacího projektu účastníci objeví vlastní bariéry, které mají kořeny v jejich osobním životě. Pokud má mít vzdělávání standardní průběh, tak máme omezené možnosti na to reagovat. Firemní terapie nám dává možnost tato témata otevřít a vhodným způsobem na nich začít pracovat.
Proto jsme se Vám rozhodli nabídnout firemní terapii jako další úroveň vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje.
Firemní terapie je proces vedoucí k posílení nebo uzdravení firemního systému.
Může být součástí vzdělávacího projektu, což doporučujeme, protože spojení vzdělávacího projektu a firemní terapie vytváří synergický efekt.
Je zaměřena hlavně na ldi, kteří jsou součástí firemních procesů.
Přínosy firemní terapie:
Pomáhá k identifikaci a zmírnění vlivu osobních témat na profesní výkonnost.
Dále slouží k vyladění vnitrofiremní atmosféry na pracovišti, v kolektivu, mezi odděleními, připadně mezi nadřízenými a podřízenými.
Může vést k pochopení a odstranění bariér v kontaktu s klienty, dodavateli či odběrateli, které nejsou založeny na objektivních důvodech.
Lidé po absolvování firemní terapie bývají více otevření, vstřícní, vřelí a odhodlaní se neustále učit a osobně růst.

ZpětObjednat konzultaci

Vyladění systému

Lidé ve firmách říkají:“ Vše je nastaveno, všechny procesy jsou v pořádku, dokonce i lidé jsou aktivní, přiměřeně otevření a mají motivaci a přesto to není ono! „
Není patrný objektivní důvod proč by to nemělo fungovat, přesto je ve firmě cítit nějaké napětí, objevují se nedorozumění, konflikty a chyby. Zatím vším mohou být skrytá NE. V rámci ladění systému hledáme zdroje těchto skrytých NE a vytváříme prostor pro změnu.
Změnám ve firmě se věnuje velké úsilí a výsledky tohoto snažení nejsou takové, jaké očekáváte. Je to proto, že zdroje neúspěchu mají často původ v oblastech, ve kterých Vás nenapadne hledat:
• Koho by napadlo hledat příčinu manažerského selhání ve konfliktu s vlastním otcem.
• Uvědomujete si, že zdroj vašeho strachu promluvit na poradě může souviset s prohlášením vašich rodičů „Do ničeho se nemíchej!“.
• Cítíte, že váš manažer není ochotný jít do rizika? Co když v jeho rodině byla každá chyba autoritou trestaná.
• Víte, že zaměstnanec může projektovat do postavy svého spolupracovníka svůj negativní vztah k bratrov a podle toho se chová.
• Co když je nízké sebevědomí vašeho lídra ovlivněno nepřiměřenou kritikou a nedostatekem důvěry jeho učitele v něj?
Firemní prostředí znáte většinou velmi dobře, denně se setkáváte s problematikou mezilidských vztahů, nedorozumění mezi osobami, složitostí vzájemné komunikace. V pozadí těchto nesouladů jsou často nevyřešená témata osobního charakteru.
Společně je můžeme prozkoumávat a rádi vám v tomto procesu budeme partnery.
Žijeme ve složítém, nepředvídatelném světě. Na plány a předpovědi se nelze již déle spoléhat. Musíme pracovat zcela jinak než dosud. To jediné, na co se můžeme spolehnout se ukrývá v našem nitru. Mnoho firem se, ale na své vnitřní zdroje nedokáže napojit.
Musíme být přesvědčeni a věřit, že pokud budeme věrni sami sobě, budou výsledky, jichž dosahujeme, v souladu s tím, v co věříme.
Jedním z hlavních cílů firemní terapie je pomáhat lidem dosahovat lepších výsledků. A to uvědoměním si limitů v jejich chování nebo práci, které mají zdroj v jejich vlastní psychice.
Model změny, který vám nabízíme, vám pomůže ujasnit si úvahy o sobě samých, vašem týmu a společnosti. Na základě zvědomění všech těchto různostní lidských individualit, vazeb a souvislostí, můžete ladit systém.

ZpětObjednat konzultaci

Rozvoj jednotlivce

Pro koho je určen:
– řešíte nějaký problém a nevíte jak dál?
– opouští vás nadšení z řešeného projektu?
– potřebujete zlepšit své mezilidské vztahy
– přestává vás bavit vaše práce?
– potýkáte se s velkým stresem a nevíte co s tím?
– potřebujete zvýšit svou výkonnost?
– rádi byste měli více volného času?
V rámci indivduálního rozvoje jsme připraveni řešit s vámi témata, která vás tíží.
Nabízíme profesní rozvoj – formou koučování, nejlépe přímo u vás v práci. Díky těmto tréninkům dostanete zpětnou vazbu na způsob vaší práce – neboť sami máme omezenou možnost vidět vlastní chyby, kterých se dopouštíme. Jsme totiž ponořeni do dané problematiky a chybí nám nadhled.
Díky kouči můžete tyto chyby nalézt a odstranit je, tím se zvýší vaše efektivita.
Také můžete využít osobní rozvoj, který je více zaměřen na terapeutickou práci. Jak všichni víme, osobní život nelze oddělit od toho profesního, ať děláme co děláme vždy nás bude ovlivňovat. Chcete-li zlepšit vaše pracovní výsledky je nutné mít klid i v osobním životě. Více informací o těchto programech najdete v sekci „Osobní rozvoj„.

ZpětOsobní rozvoj

Chcete to probrat?

Zavolejte