Ředitelé

Pomíjivost či nepřetržitá změna se ve světě podnikání projevuje všude. Majitelé firem by si měli být vědomi neustálých změn a umět rozpoznat negativní změny v ranném stádiu. Tím budou moci předcházet negativním událostem a někdy z nich dokonce mohou vytvořit i pozitivní příležitost. Majité firem by měli nepřetržitě vyhledávat pozitivní způsoby jak se vyrovnávat se změnou.
Osvojte si strategii, jež působí ve váš prospěch a ne naopak.
Dnes vítězí ti, kteří si uvědomují, že myšlení je dnes více záležitostí strategie a komunikace, než technologií samých, výrazně předčí ty, kteří se soustředí výlučně na technologie.
Jsou součástí mé firmy lidé, kteří jsou samostatní, proaktivní?
Mám vizi? Je porozuměna a příjímána?
Život firmy za mé nepřítomnosti?
Řídím s dostatečným důraznem a jasně?
Posiluji prosperitu firmy?
Mám radost?
Osvojte si dovednost jasně a přesvědčivě sdělovat své myšlenky s důrazem na realizaci.
Pokud se rozhodnete pro změnu, rádi se staneme partnery, kteří vás budou tímto procesem provázet.

Zpět

Management

Účelem programu je pomoci lídrům v podnicích rozvíjet schopnost vidět problém z mnoha různých hledisek. Z hlediska krátkodobého, dlouhodobého i z hlediska různých zájmových skupin. Tohoto rozšířeného podhledu využít k přijetí správných rozhodnutí.
Stanovte si osobní vizi.
Strategie (dlouhodobost) a taktika (krátkodobost).
Moji lidé – a jejich vedení – Poznejte možnosti kvalifikovaného řízení – leadership v praxi.
Naučte se zvolit vhodnou formu kontroly. Používání zpětné vazby.
Osvojte si dovednost jasně a přesně sdělovat své myšlenky a klaďte důraz na realizaci.
Daří se vám naplňovat a realizovat všechny tyto body k vaší spokojenosti?
Začněte s námi pracovat na zlepšení vaší komunikace, vašeho postoje, autority nebo plánování.

Zpět

Obchodníci

Zákazníci se dostávají již několik let do pohodlné situace, kdy si mouhou mezi velkým počtem možných dodavatelů vybírat to nejvýhodnější řešení.
Jste schopni jako prodejci denně dosahovat vysokých výkonů v soutěži na vysoké úrovni?
Nabízím vám program s moderními prvky psychologie, NLP (neuroligvistiké programování) a koučování, který vám pomůže zdokonalit vaše obchodní dovenosti a připraví vás na práci s klienty.
Všechny kroky prodeje s vámi otevřu na vašich konkrétních případech, či za pomocí aktivních technik! Zjistíte jak funguje váš mozek a o jakých tématech nejčastěji hovoříte. Naučíte se vnímat svého zákazníka v celé jeho šíři a jak právě jemu udělat nejlepší nabídku. Pomocí technik neurolingvistického programování zjistěte, jak efektivněji komunikovat s vaším zákazníkem. Naučte se jej vnímat a poznat dle jeho řeči, jak myslí!
Šachovnice prodeje
Nabízím vám program zaměřený na vaše limity v obchodním cyklu. Ukážu Vám cestu, jak posílit vaše slabé stránky, jak plně rozvinout váš potenciál. Nabídnu vám různé metody, jak se cítit před zákazníkem jistěji a uspět v silném konkurenčním boji.
Upevnit vztah – Jak si dodat chuti a pracovat sám na sobě? podněty jak dokázat již při prvním kontaktu nadchnout zákazníka a zabezpečit si jeho věrnost?
Přizpůsobit svoji strategii jednání
Jakou strategii jste si připravili pro vaše příští obchodní jednání? Jak jste ho připravili?
Jaké strategie jednání jsou vhodné pro tuto situaci?
Připravit svůj prodej dobrou diagnostikou
Prodávejte konkrétní osobě, naučte se ptát na to co opravdu potřebuje, naučte
se rozlišovat mezi parametry a užitky!
Ovlivnit svého zákazníka
Mnohdy vaše nadšení a dokonalá technická znalost produktu nestačí, poznajte
vaše vnitřní zdroje pro efektivnější obchodování!
Překonat námitky
Pochopte celkový vztah obchodník – zákazník, naučte se předcházet námitkám a pokud se objeví, vytěžit z nich klady pro vaši další práci.
Prodat svoji cenu
Jak vyjednat co nejlepší podmínky?
Potlačit uzavření
Metody, které vám umožní uzavřít prodej za těch nejlepších možných podmínek.
Odstranit spory
Zvládejte náročné a nestandartní situace.

Zpět

Chcete to probrat?

Zavolejte